Wykaz uchwał podjętych przez Radę DSOIA RP w 2015 roku, które są do wglądu w biurze Izby. :

Nr 84 w spr. wyznaczenia okręgowego administratora bezpieczeństwa informacji DSOIA RP z dnia 12.05.2015 r.
Nr 35 w spr. potwierdzenia, że działania podejmowane przez DSOIA RP w ramach realizacji proj. WUWA2 – Nowe Żerniki mieszczą się w zakresie jej czynności statutowych.
Nr 101 w spr. ustalenia obowiązującego w DSOIA RP limitu kilometrów, jaki należy stosować przy rozliczaniu delegacji do Warszawy z dnia 07.07.2015 r.

W/w wykazie pominięto uchwały członkowskie i uchwały w sprawach osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.