Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów

ul. Wróblewskiego 18   51-627 Wrocław

uprawnienia zawodowe, Sąd DSOIA RP, - tel. 71 342 33 69

sprawy członkowskie, informacje dot. szkoleń dla architektów, Rzecznik DSOIA RP -tel. 71 344 33 69

e-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl

godziny pracy
godziny pracy od 8.00 do 16.00 - poniedziałek, środa, czwartek
od 8.00 do 17.00 - wtorek
od 8.00 do 15.00 - piątek

konto bankowe:
PKO BP S.A. I Oddział we Wrocławiu ul. Piotra Skargi 1
Numer: 15 1020 5226 0000 6402 0227 7366