Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów

ul. Wróblewskiego 18   51-627 Wrocław

uprawnienia zawodowe, Rzecznik DSOIA RP, Sąd DSOIA RP, - tel. 71 342 33 69

sprawy członkowskie, informacje dot. szkoleń dla architektów - tel. 71 344 33 69

e-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl

godziny pracy
od 8,30 do 16,30 - poniedziałek, środa, czwartek, piątek,
od 8,30 do 17,00 - wtorek

przyjmowanie interesantów
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od 12,00 do 16,00 ,
wtorek w godz. od 12,00 do 17,00

konto bankowe:
PKO BP S.A. I Oddział we Wrocławiu ul. Wita Stwosza
Numer: 15 1020 5226 0000 6402 0227 7366