Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
  Imię i nazwisko Pełniona Funkcja
1 Anna Kościuk  Przewodnicząca
2 Anna Bocheńska –Skałecka 
3 Piotr Fokczyński 
4 Andrzej Kamiński Skarbnik 
5 Łukasz Komar  V-ce Przewodniczący
6 Zbigniew Maćków  V-ce Przewodniczący
7 Juliusz Modlinger 
8 Mateusz Niemczyk 
9 Andrzej Poniewierka 
10 Maciej Szarapo  Sekretarz
11 Wacław Szarejko  
12 Waldemar Wawrzyniak 
13 Bogusław Wowrzeczka 
Dolnośląska Okręgowa Komisja Rewizyjna Izby Architektów RP
1 Tomasz Sołowij   Przewodniczący
2 Iwona Dorożyńska   Sekretarz
3 Krystyna Klamińska 
4 Marek Kotowski 
5 Piotr Szarejko  V-ce Przewodniczący
6 Tadeusz Szukała   V-ce Przewodniczącyv
7 Barbara Trznadel-Kluz 
Dolnośląska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP
1 Jan Matkowski  Przewodniczący
2 Anna Boryska   Sekretarz
3 Elżbieta Cegielska 
4 Jerzy Chmiel 
5 Małgorzata Chrabąszcz 
6 Artur Dorożyński 
7 Andrzej Hubka  V-ce Przewodniczący
8 Grażyna Makowska 
9 Romuald Pustelnik 
10 Aleksander Szarapo 
Dolnośląski Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Izby Architektów RP
1 Ireneusz Huryk  Przewodniczący
2 Joanna Balasińska  V-ce Przewodnicząca
3 Ewa Barska 
4 Grażyna Hryncewicz-Lamber 
5 Łukasz Daleczko 
6 Anna Maria Ludwin 
7 Beata Marszalska 
8 Ewa Mączyńska-Szymczak 
9 Jerzy Modlinger  V-ce Przewodniczący
10 Anna Niżankowska 
11 Michał Olejnik 
12 Andrzej Paszkiewicz 
13 Jadwiga Smolińska-Szybejko  V-ce Przewodnicząca
14 Krzysztof Telesiński 
15 Tomasz Ziaja  sekretarz
Dolnośląski Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Architektów RP
1 Bogdan Kaczmarzyk pełni dyżur w każdy ostatni poniedziałek każdego miesiąca, od godz. 15.00- 16.00
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Architektów RP
1 Tomasz Nespiak  
2 Leszek Marek Olszewski  

 Delegaci na Krajowy Zjazd IARP
  Imię i nazwisko Delegata
1 Piotr Fokczyński
2 Anna Kościuk
3 Zbigniew Maćków
4 Jacek Miller
5 Andrzej Poniewierka
6 Wacław Szarejko
7 Marek Wiśniewski
8 Sławomir Żak