Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
  Imię i nazwisko Pełniona Funkcja
1 Zbigniew Maćków Przewodniczący Rady
2 Małgorzata Chrabąszcz 
3 Piotr Fokczyński V-ce Przewodniczący
4 Andrzej Kamiński Skarbnik
5 Anna Kościuk Sekretarz
6 Maciej Szarapo 
7 Waldemar Wawrzyniak 
8 Marek Wiśniewski 
9 Bogusław Wowrzeczka 
Dolnośląska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP
1 Leszek Link Przewodniczący
2 Anna Boryska 
3 Elżbieta Cegielska 
4 Krzysztof Czerkas 
5 Andrzej Hubka 
6 Grażyna Makowska 
7 Jan Matkowski V-ce Przewodniczący
8 Juliusz Modlinger Sekretarz
9 Romuald Pustelnik 
10 Aleksander Szarapo 
Dolnośląska Okręgowa Komisja Rewizyjna Izby Architektów RP
1 Łukasz Komar Przewodniczący
2 Krystyna Klamińska  
3 Bogdan Kołtowski 
4 Tomasz Sołowij Sekretarz
5 Tadeusz Szukała V-ce Przewodniczący
6 Piotr Szarejko V-ce Przewodniczący
Dolnośląski Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Izby Architektów RP
1 Ireneusz Huryk Przewodniczący
2 Joanna Balasińska 
3 Ewa Barska  
4 Magdalena Cieślak 
5 Grażyna Hryncewicz-LamberV-ce Przewodnicząca
6 Krzysztof Kobielski 
7 Beata Marszalska 
8 Ewa Mączyńska-Szymczak  
9 Jerzy Modlinger V-ce Przewodniczący
10 Anna Niżankowska  
11 Andrzej Paszkiewicz 
12 Jadwiga Smolińska-Szybejko V-ce Przewodnicząca
13 Krzysztof Telesiński 
14 Jerzy Wróbel Sekretarz  
Dolnośląski Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Architektów RP
1 Bogdan Kaczmarzyk pełni dyżur w każdy ostatni poniedziałek każdego miesiąca, od godz. 15.00- 16.00
2 Leszek Marek Olszewski Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DSOIA RP
pełni dyżur w każdy drugi poniedziałek każdego miesiąca, od godz. 14.00- 16.00


 Delegaci na Krajowy Zjazd IARP
Lp. Imię i nazwisko Delegata
1Anna Boryska
2Ewa Barska
3Sławomir Żak
4Piotr Fokczyński
5Zbigniew Maćków
6Anna Kościuk
7Jacek Miller
8Andrzej Poniewierka